بعد از خوابیدن قناری ماده بر روی تخم ها و پس از گذشت ۱۳ الی ۱۴روز وقتی که جوجه ها سر از تخم بیرون آوردند حتما باید به آنها دان نرم دهید تا بتوانند جوجه ها را با آن تغذیه نمایند بهترین تغذیه این دوران تخم مرغ رنده شده میباشد دادن تخم کاهو و خلفه و شلغم هم برای آنها بسیار مفید میباشد و سبب تقویت جوجه ها میشود۰

جوجه ها بعد از ۱۸الی ۲۰روز لانه را ترک کرده و به کف قفس می آیند در این صورت باید دان نرم آنها را در کف قفس قرار دهید تا راحت تر بتوانند تغذیه کنند. هیچوقت دان سفت در اختیار جوجه ها قرار ندهید

چون توان خوردن آنرا ندارند.

بهترین روش برای تغذیه آنها وعادت نمودن آنها به دان سفت دادن جوانه گندم میباشید و روش دیگر هم ۲۴ ساعت دان صفت را در آب خیس نمایید و بعد از اینکه از نرم بودن آنها اطمینان پیدا کردید خورد کرده و در قفس جوجه ها قرار دهید.

 

بعد از ۲ ماهگی آنها را از والدین خود جدا نمایید  و در آن حین نیز در کنار دانهای سفت دان نرم هم در اختیارشان قرار دهید تاموقعی که نوک جوجه ها محکم شده و توان خوردن انواع دانه ها را داشته باشند

 

 

 

 

 

 تاريخ : پنجشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۰ | 22:40 | نویسنده : علیرضا |